Asia Fans Xuân Contest

1 10 2008

Hey everyone, time to show off your graphic skills! Mine are rough and I’ve been busy with school. The price is not bad… but I wish there were autographs of artists and not from producers *hmmm*

********

Design any graphic poster of Asia artists

Rules:
1. Any member of Asia forum can join this contest.
2. Each person can submit as many entries as they want.
3. All graphics should be measured 1000 pixels (width) x 762 pixels (height) OR 1600 pixels x 1200 pixels
4. All entries are to be posted only HERE
5. Please, don’t forget to watermark (include your name) on your graphic(s).
6. The last day to submit your graphic(s) is December 31, 2008.

Three winners will be selected by Asia administrators and moderators.

****** NOTICE: REGARDLESS NUMBER OF GRAPHICS YOU ARE GOING TO SUBMIT, YOU CAN ONLY WIN ONCE. BUT THE MORE GRAPHICS YOU SUBMIT, THE MORE CHANCES OF WINNING YOU WILL HAVE. AND MORE THAN ONE OF YOUR GRAPHICS MAY BE SELECTED TO MAKE A CALENDAR.

PRIZES:
*** 1st place: an Asia poster with autographs of Thy Van & Truc Ho, 1 DVD & 1 CD
*** 2nd place: an Asia poster with autographs of Thy Van & Truc Ho, 1 DVD
*** 3rd place: an Asia poster with autographs of Thy Van & Truc Ho, 1 CD

Selected graphics from this contest will be used to make a calendar, which will be given to Thy Vân & Trúc Hồ as a New Year gift from Asia fans.

********

từ 01 THÁNG 10, 2008 đến 31 THÁNG 12, 2008

Thiết kế hình nghệ thuật dành cho các nghệ sĩ Asia

Luật lệ:
1. Tất cả các thành viên của diễn đàn Asia đều có thể tham gia.
2. Mỗi người đều có thể nộp nhiều hình thiết kế khác nhau.
3. Hình thiết kế phải trong khuôn khổ 1000 pixels (ngang) x 762 pixels (dọc) HOẶC 1600 pixels x 1200 pixels
4. Tất cả hình thiết kế phải đăng TẠI ĐÂY.
5. Xin các bạn nhớ bỏ tên của mình trên hình ảnh thiết kế.
6. Ngày cuối cùng cho cuộc thi này là 31 tháng 12, 2008.

GIẢI THƯỞNG – Ba người thắng giải sẽ được chọn bởi ban điều hành của diễn đàn Asia.
Giải nhất: 1 tấm Asia poster với chữ ký của Thy Vân & Trúc Hồ, 1 DVD & 1 CD
Giải nhì: 1 tấm Asia poster với chữ ký của Thy Vân & Trúc Hồ, 1 DVD
Giải ba: 1 tấm Asia poster với chữ ký của Thy Vân & Trúc Hồ, 1 CD

Những hình thiết kế được chọn sẽ làm thành tấm lịch, và sẽ gửi tặng đến Thy Vân & Trúc
Hồ như là một món quà đầu năm của khán giả Asia dành cho họ.

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: