Tinh Linh

24 08 2006

Anh là lính đa tình
Tình non sông rất nặng
Tình hải hồ ôm mộng
Tình vũ trụ ngát xanh
Và mối tình sống êm đềm
Là tình riêng trong lòng
Anh yêu em

Có lúc muốn lấy hoa rừng
Anh gửi về em thêu áo
Cà ngàn vì sao trên trời
Kết thành một chuỗi em đeo

Dù rằng đời lính không giàu
Mà chắc không nghèo tình yêu

Anh là lính đa tình
Anh là lính đa tình

Advertisements

Actions

Information
%d bloggers like this: